Komitet Naukowy

Ewa Siwak

dr hab. n. med.

Prelegenci

Ewa Siwak

dr hab. n. med.

Miłosz Parczewski

prof . dr hab. n. med

Iwona Cielniak

dr n. med.

Monika Bociąga-Jasik

dr hab. n. med.

Małgorzata Inglot

prof dr hab..

Brygida Knysz

prof. dr hab. n. med.

+
Prelegentów
Dni pełne wiedzy
+
Godzin wykładów
+
Uczestników