speaker-photo

Monika Bociąga-Jasik

dr hab. n. med.

Internista, specjalista chorób zakaźnych, nauczyciel akademicki zatrudniony w Klinice
Chorób Zakaźnych i Tropikalnych UJ CM.