speaker-photo

Alicja Wiercińska-Drapało

prof. dr hab.

profesor, kierownik kliniki, ordynator oddziału

kierownik, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ordynator oddziału, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

 

Początkowo, w latach 1990-2008 pracowała w Klinice Chorób Zakaźnych w Białymstoku, uzyskując kolejne stopnie awansu zawodowego i naukowego. Od 2008 roku jest kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Ordynatorem Oddziału X Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. Jej zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się wokół problematyki HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnieniem patogenezy, leczenia antyretrowirusowego, powikłań narządowych, koinfekcji HIV i HCV, HBV. Od wielu lat jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, przez 8 lat była Redaktorem Naczelnym czasopisma HIV/AIDS Review, obecnie jest v-ce Redaktorem, od 10 lat- v-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Należy do grona ekspertów opracowujących rekomendacje dotyczące opieki nad zakażonymi HIV. 0d 2008 - autor rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS dotyczących kompleksowej opieki nad zakażonymi HIV i chorymi na AIDS

 

Jest członkiem Zespołu Ekspertów Ministra Zdrowia,- opiniowanie wprowadzenia na listę prowadzenia specjalizacji lub staży kierunkowych w dziedzinie chorób zakaźnych –

Należy do licznych komitetów redakcyjnych czasopism krajowych i międzynarodowych, jest recenzentem licznych publikacji,  organizatorem i wykładowcą licznych kursów organizowanych przez CMKP dla lekarzy specjalizujących się w chorobach zakaźnych, gastroenterologii, neurologii.  Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, IF>376, Index Hirscha =36