speaker-photo

Ewa Siwak

dr hab. n. med.

Absolwentka wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, specjalistka chorób zakaźnych, wewnętrznych i epidemiologii. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Białymstoku, koncentrując się głównie na chorobach odkleszczowych i odzwierzęcych, następnie w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białymstoku. Obecnie od kilku lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, Poradni Profilaktyczno-Leczniczej zajmującej się pacjentami żyjącymi z HIV oraz profilaktyką zakażeń krwiopochodnych oraz w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii WUM. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, rozdziałów podręczników, komunikatów zjazdowych konferencji polskich i zagranicznych. Jest aktywnym członkiem organizacji i towarzystw naukowych: PTN AIDS, PTEiLChZ, PTH, EACS, IAS.

09.00- 09.15

Sobota 04 listopada

Potrzeby rozwiązań systemowych dla HIV+ pacjentów z Ukrainy i innych cudzoziemców

Wykladowca: dr hab. Ewa Siwak

15.00 - 15.05

Piątek 03 listopada

Powitanie

Powitanie Gości, otwarcie konferencji
Prowadzenie: dr Grażyna Cholewińska, dr Bartosz Szetela

10.30- 11.15

Sobota 30 września

SESJA SPONSORA GŁÓWNEGO - JANSSEN CILAG

Tytuł: Praktyczne aspekty zastosowania inhibitorów proteazy w leczeniu pacjentów zakażonych HIV”

Prowadzenie: dr hab. Ewa Siwak

11:45 - 11.55

Sobota 30 września

Wprowadzenie

Wykładowca: dr hab. Ewa Siwak

15.00 - 15.05

Piątek 29 września

Powitanie

Powitanie wykładowców, wprowadzenie dotyczące charakteru konferencji
Prowadzenie: prof. Alicja Wiercińska i dr hab. Ewa Siwak

16:15 - 17.15

Piątek 29 września

SESJA SPONSOROWANA - GILEAD SCIENCES

Tytuł sesji: “Szlakiem polskich doświadczeń w holistycznej opiece nad pacjentem żyjącym z HIV”

Sesję prowadzi:  Ewa Siwak

16.15 - 16.20

Piątek 29 września

Powitanie i wprowadzenie do sesji

Ewa Siwak

16.45 - 17.10

Piątek 29 września

Doświadczenia własne z B/F/TAF jakże istotne w 3-letniej obserwacji w Polsce. To dużo czy mało?

Iwona Cielniak, Ewa Siwak

17.10 - 17.15

Piątek 29 września

Podsumowanie i dyskusja

Ewa Siwak

15.00 - 15.05

Piątek 17 Marca

Powitanie

Powitanie wykładowców, wprowadzenie dotyczące charakteru konferencji
Prowadzenie: prof. Alicja Wiercińska i dr hab. Ewa Siwak

09.00- 09.05

Sobota 18 Marca

Powitanie wykładowców, wprowadzenie do drugiego dnia konferencji.

Prowadzenie: dr hab.Ewa Siwak

09.50 - 10.00

Sobota 18 Marca

Podsumowanie sesji i dyskusja.

Prowadzenie: dr hab. Ewa Siwak

10.45- 11.00

Sobota 18 Marca

Późne rozpoznania zakażenia wirusem HIV.

Wykładowca: dr hab. Elżbieta Siwak

13.15- 13.30

Sobota 18 Marca

Podsumowanie sesji, zakończenie drugiego dnia konferencji.

Prowadzenie: Alicja Wiercińska-Drapało, Ewa Siwak