speaker-photo

Joanna Kozłowska

dr n. med

specjalista chorób zakaźnych

Stopień naukowy – doktor n. med. rok uzyskania - 1999
Tytuł zawodowy - specjalista chorób zakaźnych rok uzyskania – 2005
lekarz chorób wewnętrznych rok uzyskania – 1991

Afiliacja: Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii WUM; Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Oddział X

Podręcznik: Choroby zakaźne i pasożytnicze Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017
Rozdziały: „Choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych”
Monografia naukowa: Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV zalecenia PTN AIDS z lat 2016-
2022.
Rozdziały: 1/ Diagnostyka i leczenie chorych z koinfekcją HBV/HIV, oraz HCV/HIV; 2/ Zmiana terapii
antyretrowirusowej

 •  Kozłowska J., Mikuła T., Suchacz M., Jabłońska J., Stańczak W., Cianciara J., Wiercińska-Drapało A.:
  Pigment epithelium-derived factor and matrix metalloproteinase-9 in liver cirrhosis, Saudi Journal of
  Gastroenterology, 2016, vol. 22, nr 5, s.375-379. DOI:10.4103/1319-3767.191143
   Lembas A., Sapuła M., Mikuła T., Kozłowska J., Wiercińska-Drapało A. [i in.]: VCAM-1 as a Biomarker of
  Endothelial Function among HIV-Infected Patients Receiving and Not Receiving Antiretroviral Therapy,
  Viruses-Basel, 2022, vol. 13, nr 3, s.1-11. DOI:10.3390/v14030578
 • Mikuła T., Sapuła M., Suchacz M., Kozłowska J., Krankowska D., Wiercińska-Drapało A. [i in.]: Risk
  Factors of Hypovitaminosis D in HIV-Infected Patients on Suppressive Antiretroviral Therapy, AIDS
  Research and Human Retroviruses, 2020, vol. 36, nr 8, s.676-680. DOI:10.1089/AID.2019.0020
 • Jabłońska J., Mikuła T., Kozłowska J., Wiercińska-Drapało A. [i in.]: Hepatopathy of unknown etiology -
  is liver biopsy a good tool in differential diagnosis?, Archives of Medical Science, 2019, vol. 15, nr 6,
  s.1462-1467. DOI:10.5114/aoms.2019.82637
 • Mikuła T., Suchacz M., Stańczak W., Jabłońska J., Kozłowska J., Cybula A., Wiercińska-Drapało A. [i in.]:
  Mild hyperbilirubinemia as a marker of oesophageal varices in HCV-related compensated cirrhotic
  patients, Polski Merkuriusz Lekarski, 2019, vol. 46, nr 275, s.209-212
 • Mikuła T., Kozłowska J., Stańczak W., Sapuła M., Wiercińska-Drapało A. [i in.]: Serum ADAMTS-13
  Levels as an Indicator of Portal Vein Thrombosis, Gastroenterology Research and Practice, 2018, vol.
  2018, s.1-4. DOI:10.1155/2018/3287491
 • Mikuła T., Sapuła M., Jabłońska J., Kozłowska J., Stańczak W., Krankowska D., Wiercińska-Drapało A.:
  Significance of Heparin-Binding Protein and D-dimers in the Early Diagnosis of Spontaneous Bacterial
  Peritonitis, Mediators of Inflammation, 2018, vol. 2018, s.1-6. DOI:10.1155/2018/1969108