speaker-photo

Grażyna Cholewińska-Szymańska

dr n. med.

wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, ordynator, Oddział III, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Jest specjalistą chorób zakaźnych i ordynatorem w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa mazowieckiego. Zajmuje się między innymi pacjentami z infekcją HIV, HCV, HBV, COVID-19 oraz innymi zakażeniami występującymi w Polsce.

Jest aktywnym członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz zespołów eksperckich. Od wielu lat realizuje programy edukacyjne dla różnych środowisk medycznych i pozamedycznych. Jest autorką około 350 prac naukowych z dziedziny chorób zakaźnych, publikowanych w czasopismach naukowych. Pisze także artykuły popularno-naukowe w czasopismach i magazynach, udziela wywiadów, komentarzy i opinii eksperckich w mediach publicznych. Aktywnie włącza się w projekty i kampanie zdrowotne, o szerokim oddziaływaniu społecznym, zwłaszcza w zakresie popularyzacji profilaktyki i wczesnego diagnozowania HIV.

Za swoją pracę została 4-krotnie uhonorowana nagrodą Ministra Zdrowia oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego „Pro Masovia”, a także nagrodą naukową PTN AIDS i Dyplomem Honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

13.45- 14.00

Sobota 04 listopada

Podsumowanie sesji, zakończenie drugiego dnia konferencji.

15.00 - 15.05

Piątek 03 listopada

Powitanie

Powitanie Gości, otwarcie konferencji
Prowadzenie: dr Grażyna Cholewińska, dr Bartosz Szetela

19:00

Piątek 03 listopada

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Prowadzący: dr Grażyna Cholewińska, dr Bartosz Szetela

Piątek 17 Marca

GO Holistic, aspekt śródmiąższowych chorób płuc okiem zakaźnika.

Sesję poprowadzi:  dr Grażyna Cholewińska

16.50- 17.00

Piątek 17 Marca

Podsumowanie i dyskusja

Wykładowca: dr Grażyna Cholewińska