speaker-photo

Błażej Rozpłochowski

dr n. med.

specjalista chorób zakaźnych

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończył w 2012 roku. W 2017 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych. Na co dzień pracuje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu, gdzie zajmuje się pacjentami z chorobami zakaźnymi – głównie osobami żyjącymi z HIV oraz chorymi na wirusowe zapalenie wątroby. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz EACS. Współautor rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.

10.50- 11.15

Sobota 30 września

Ewolucja leczenia pacjentów HIV + przy użyciu schematów zawierających inhibitory proteazy

Wykładowca: dr n. med. Błażej Rozpłochowski

17.15 - 18.15

Piątek 29 września

Dyskusja wokół przypadków klinicznych

Wykładowcy: dr Marta Stompel, dr Andrzej Załęski,
dr Błażej Rozpłochowski

Piątek 26 Maja

Doświadczenia pacjentów z terapią dwulekową (Dovato i Vocabria&Rekambys LA)

Wykładowca: prof. Błażej Rozpłochowski

20.00 - 20.15

Piątek 12 Maja

Dyskusja. Podsumowanie sesji. Zakończenie pierwszego dnia.

11.00- 11.15

Sobota 18 Marca

Opcje Terapeutyczne przy zmianie leczenia ARV.

Wykładowca: dr Błażej Rozpłochowski

13.55- 14.15

Sobota 27 Maja

(Bez)wstydne problemy kobiet

Wykładowca: dr Błażej Rozpłochowski

9.40 - 10.00

Sobota 13 Maja

„Wybór optymalnej terapii ARV w kontekście długoterminowej skuteczności - "Go Holistic", bo pacjent zasługuje na więcej"

Wykładowca: dr n. med. Błażej Rozpłochowski