Komitet Naukowy

Przewodnicząca

Prelegenci

Brygida Knysz

prof. dr hab. n. med.

Jerzy Jaroszewicz

Dr hab. med.

Anatol Panasiuk

prof. dr hab.

+
Prelegentów
Dni pełne wiedzy
+
Godzin wykładów
+
Uczestników