speaker-photo

Anna Boroń-Kaczmarska

prof. dr hab.

profesor nauk medycznych, specjalista chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego.

Obroniła pracę doktorską, następnie uzyskała stopień doktora habilitowanego, a 20 października 1992 nadano jej tytuł profesora w zakresie nauk medycznych. Pani Profesor jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych w tym prac w języku angielskim oraz niemieckim. Jest laureatką licznych nagród Ministra Zdrowia za cykl publikacji naukowych oraz za zaangażowanie w problematykę zapobiegania i zwalczania zakażenia HIV, choroby AIDS oraz chorób wątroby. Pani Profesor była również założycielem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego i pierwszym prezes Zarządu Głównego PTH. Przewodnicząca Zarządu Głównego PTN AIDS w latach 1999 - 2004. Członek honorowy PTH i PTN AIDS.