speaker-photo

Andrzej Gładysz

prof. dr hab.

absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Autor i współautor przy pracach naukowych z dziedzin enzymologii i immunologii klinicznej, kliniki i leczenia chorób wątroby szczególnie wirusowych zapaleń wątroby oraz immunopatologii i terapii zakażeń HIV /AIDS. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz członek Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda we Wrocławiu. Profesor Gładysz jest wspaniałym przykładem dla innych naukowców, którzy mogą zainspirować się jego pracą i zaangażowaniem w walkę z zakażeniami HIV/AIDS. Jego osiągnięcia nie tylko przyczyniają się do poprawy zdrowia i życia ludzi, ale stanowią również ważny wkład w rozwój nauki i medycyny.