speaker-photo

Jerzy Jaroszewicz

Dr hab. med.

Dr hab. med. Jerzy Jaroszewicz, profesor SUM, jest Kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Swoje umiejętności naukowe zdobywał w trakcie licznych staży zagranicznych (Aachen, Niemcy i Florencja, Włochy). W latach 2008-2010 prowadził badania naukowe w ramach grantów (DAAD, Erasmus, Deutsche Leberstiftung) w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii oraz Endokrynologii Wyższej Szkoły Medycznej w Hanowerze. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, licznych rozdziałów w podręcznikach i doniesień w trakcie prestiżowych konferencji EASL, AASLD, UEG, EACS, ESCMID, Parlamentu Europejskiego (Friends of the Liver). Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, grupy roboczej ds. raka wątroby Europejskiego Towarzystwa Chorób Wątroby oraz Polskich Grup Ekspertów HBV, HCV, MAFLD i COVID-19.