Komitet Naukowy

Przewodnicząca

Prelegenci

Brygida Knysz

prof. dr hab. n. med.

Prelegentów
+
Dni pełne wiedzy
Godzin wykładów
+
Uczestników
+