speaker-photo

Magdalena Rosińska

prof.

z wykształcenia lekarz medycyny i biostatystyk, jest doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu w dziedzinie epidemiologii i specjalistą zdrowia publicznego. Od 2002 r. jest związana z NIZP PZH – PIB, gdzie zajmuje się epidemiologią chorób przenoszonych drogą parenteralną i płciową, zwłaszcza zakażeń HIV i HCV. Ściśle współpracuje ze środowiskiem epidemiologów europejskich, m.in. będąc przewodniczącą Komitetu Koordynującego program nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby w Unii Europejskiej. Brała udział w kilkunastu projektach badawczych dotyczących występowania chorób zakaźnych i jest autorką ponad 100 publikacji naukowych o tej tematyce.