speaker-photo

Andrzej Horban

prof.
Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19, przewodniczący Rady ds. COVID. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. pełnił także funkcję wiceprezesa oraz członka honorowego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1988 w Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie rozprawy pt. Ocena wybranych wykładników klinicznych i immunologicznych w przewlekłej brucelozie. W 2007 w tej samej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Skuteczność i bezpieczeństwo terapii antyretrowirusowej w wybranych grupach zakażonych HIV i AIDS. W 2016 otrzymał tytuł profesora w zakresie nauk medycznych.
15.00 - 16:15

Piątek 1 Grudnia

WYKŁADY OTWIERAJĄCE (sala OLIMP 1 X piętro)

Prowadzący:

  • prof. Andrzej Horban,
  • prof.Magdalena Rosińska,
  • prof. Magdalena Marczyńska
  • prof. Justyna Kowalska,
15.05 - 15.20

Piątek 03 listopada

Współczesne wyzwania w racjonalnej opiece nad pacjentami z HIV/AIDS w Polsce

Wykładowca: prof. Andrzej Horban - Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych

16.00 - 16:10

Piątek 26 Maja

WYKŁADY WPROWADZAJĄCE

Prowadzący:

  • prof. Andrzej Horban,
  • prof.Magdalena Rosińska,
  • prof. Justyna Kowalska,
  • dr Piotr Kocbach,