speaker-photo

Andrzej Horban

prof.
Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19, przewodniczący Rady ds. COVID. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. pełnił także funkcję wiceprezesa oraz członka honorowego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1988 w Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie rozprawy pt. Ocena wybranych wykładników klinicznych i immunologicznych w przewlekłej brucelozie. W 2007 w tej samej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Skuteczność i bezpieczeństwo terapii antyretrowirusowej w wybranych grupach zakażonych HIV i AIDS. W 2016 otrzymał tytuł profesora w zakresie nauk medycznych.