speaker-photo

Tomasz Stachurski

Kierownik Wydziałów Analitycznych w NFZ i CeZ

15.20 - 15.40

Piątek 03 listopada

Źródła danych o pacjentach zakażonych HIV i chorych na AIDS

Wykładowca: Tomasz Stachurski - Kierownik Wydziałów Analitycznych w NFZ i CeZ