speaker-photo

Miłosz Parczewski

prof . dr hab. n. med

W 2002 ukończył studia medyczne w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 18 grudnia 2007 obronił pracę doktorską Warianty sekwencji genów receptorów chemokin a podatność na zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1. 19 czerwca 2012 habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej Epidemiologia molekularna w zakażeniu HIV-1: zmienność genetyczna gospodarza i wirusa. 22 stycznia 2016 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk medycznych. Piastuje stanowisko profesora w Katedrze Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pełni funkcję wice-prezesa EACS (European AIDS Clinical Society oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.