speaker-photo

Marcin Czarnecki

dr n.med

absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista chorób zakaźnych. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2013 roku, po obronie dysertacji pod tytułem „Zaburzenia neuropsychiatryczne u chorych zakażonych HCV”. Od 2012 roku pracuje jako asystent w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby oraz Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2009 roku asystent Oddziału I Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał także między innymi w poradni chorób zakaźnych WCSOZ we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej a także w poradni chorób metabolicznych. Od przeszło 10 lat lekarz internista/chorób zakaźnych we wrocławskim ośrodku MONAR. Autor i współautor przeszło 60 publikacji. Zainteresowania zawodowe to zakażenie HIV/AIDS, choroby metaboliczne, choroby wątroby, choroby odkleszczowe.