speaker-photo

Magdalena Suchacz

dr hab. n. med.
15.05 - 15.25

Piątek 29 września

Choroby współistniejące wśród osób żyjących z HIV

Wykładowca: dr hab. Magdalena Suchacz