speaker-photo

Magdalena Marczyńska

prof. dr hab.

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM i ordynator oddziału XI Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawieod 2003 r.; kierownik Studiów Doktoranckich dla II WL w latach 2012-2019.

Członek Rady Naukowej IP CZD, Komisji Bioetycznej OIL w W-wie;

Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP), członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,  European Society Pediatric Infectious Diseases (ESPID), Pediatric European Network Trial of AIDS (PENTA) oraz European Scientific Consulting Companion Animal Parasites (ESCCAP Poland - Polska Rada konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących) - od 2010 jako wiceprzewodnicząca; Działalność naukowa dotyczy chorób zakaźnych dzieci, szczególnie zakażeń HIV, HCV, wirusami z rodziny Herpes oraz zarażeń pasożytniczych;

Autor 183 publikacji, IF z prac własnych 162,511.