speaker-photo

Irena Wolska Zogata

dr hab.

socjolożka, dr hab. Pracuje w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Dydaktyczka i badaczka komunikacji. Od kilku lat rozwija swoje zainteresowania w obszarze zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia kobiet. Obecnie realizuje projekt badawczy nt. społecznego konstruowania otyłości.