speaker-photo

Elżbieta Wojciechowska-Lampka

dr

Dyplom lekarza uzyskany w Łódzkiej Akademii Medycznej.Specjalizacja w zakresie radioterapii onkologicznej. Asystent i doktorant w Narodowym Instytucie Onkologii Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.Stypendysta IFMSA, ESTRO.Członek INCIP,ESTRO,ESMO,ESO,IELSG,PTO,PTOK,PTRO,PLRG,ekspert ABCIP International.Wykładowca na kursach specjalizacyjnych.Autor ponad 150 doniesień konferencyjnych i artykułów naukowych.W trójce założycieli Stowarzyszenia Wspierającego Chorych na Chłoniaki "Sowie Oczy" a od 2011 kierujący tą organizacją.