speaker-photo

Elżbieta Jabłonowska

prof. dr hab.
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydział Lekarski.
Otrzymała nagrodę II stopnia za cykl publikacji dotyczący wpływu zaburzeń lipidowych na choroby układu sercowo-naczyniowego oraz nagrodę PTN AIDS za pracę opublikowaną w 2019 r.