speaker-photo

Anna Furman-Dłubała

Lekarz rezydent podczas specjalizacji z chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.