speaker-photo

Aleksandra Wesołowska

dr hab. n. o zdr.

Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Biologii Medycznej , Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacja przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie. Laureatka prestiżowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce (2008) Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019) za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa (2018). Na liście 100 najlepszych naukowców WUM w latach 2017-2021 zajmuje 35 miejsce. Założycielka i Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego, której działalność doprowadziła do poprawy opieki okołoporodowej w zakresie żywienia wcześniaków i noworodków chorych poprzez udostępnienie mleka z banku mleka. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA. Członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia oraz sekretarz grupy ds. potrzeb pacjentów przy Prezesie Agencji Badań Medycznych. Od 2023 r członek Naczelnej Komisji Bioetycznej.

Jest promotorką karmienia piersią i wielką rzeczniczką idei bezpiecznego dzielenia się pokarmem - wielokrotnie brała udział i współorganizowała imprezy popularyzatorskie, warsztaty dla rodziców, szczególnie matek wcześniaków i dzieci długo leczonych.

W czasie pandemii COVID-19 wraz z ogólnopolskim zespołem podjęła badania z zakresu ryzyka zakażenia dziecka od matki chorującej na COVID-19 oraz wpływu zmian w opiece okołoporodowej, wynikających z pandemii, na dobrostan matki i dziecka oraz sposób żywienia oraz aktywnie włączyła się w inicjatywę Nauka Przeciw Pandemii jako ekspert zewnętrzny w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na zdrowia matek i niemowląt. W odpowiedzi na kryzys uchodźczy w Polsce wynikający z wojny na Ukrainie podjęła inicjatywę wypracowania polskiej strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacji kryzysowej. Na zlecenie Biura UNICEF ds. reagowania na potrzeby uchodźców w latach 2022-2023 kierowała projektem pt” Wsparcie prawidłowego żywienia dzieci w sytuacjach kryzysowych” realizowanym przez Fundację Bank Mleka Kobiecego